DIY

DIY Lakipalvelut Oy:n digitaalisten palveluiden käyttöehdot

Tervetuloa käyttämään DIY Lakipalvelut Oy:n  kehittämää digitaalista palvelua!

Palvelulla voit tee-se-itse-menetelmällä toteuttaa juridisia asiakirjoja sekä puolustaa ja turvata oikeuksiasi niissä tavanomaisissa oikeudellisissa tilanteissa, joita elämä eteesi heittää.  

Tyypillisimmät asiakirjat ja asiat eivät ole yleensä kovinkaan monimutkaisia, joten niistä on hyvät mahdollisuudet tee-se-itse -menetelmällä selvitä – edullisesti ja nopeasti.

Palvelulla on ollut tarkoitus antaa työvälineet yksityishenkilölle laatia juridisia asiakirjoja sekä selvitä oikeusongelmistaan samalla tavoin kuin remontoijalle annetaan esim. tapetointi-tarvikesarja, jolla voi mainiosti toteuttaa itse työn, jos valitsee oikeat työvälineet, materiaalit sekä pystyy käyttämään niitä oikein ja tarkoituksenmukaisesti.  Palvelussa yritetään neuvoa valitsemaan oikeita menetelmiä.

Palvelua ei ole tarkoitettu korvaamaan ammattimaista oikeudellista asiantuntijaa sitä vaativassa tilanteessa.  Palvelunkäyttäjän vastuulla on harkita, kykeneekö tarvittavassa määrin ymmärtämään laatimansa asiakirjan tai saamansa menettelyohjeen  merkityksen ja että laadittu asiakirja tai tehty toimenpide on juridisesti se, mitä on tarkoitettu.    Mikäli huolellinenkaan tutustuminen ohjeisiin ei auta poistamaan epävarmuutta asian suhteen, on palvelunkäyttäjän syytä turvautua ammattilaisen apuun.  Apua kannattaa kysyä luonnollisesti myös DIY Lakipalvelusta sähköpostin tai chatin välityksellä.   Palveluntuottaja ei ota vastuuta palvelunkäyttäjän tekemän oikeustoimen järkevyydestä tai sisällöstä.

Palvelun käyttö on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja.  

Kaikki ohjeet ja mallit perustuvat Suomen lakiin.  Suomen lakia noudatetaan ainoastaan Suomen valtion alueella, eikä kansainvälistä oikeudellista toimivuutta voida taata Suomen ulkopuolella.  

Palvelunkäyttäjällä on oikeus katsella ja ladata sekä tulostaa palvelun sisältämää aineistoa vain omaa, henkilökohtaista käyttöään varten.   Kyseisellä käyttöoikeudella ei perusteta palvelunkäyttäjälle aineiston tai sen kopioiden omistusoikeutta, eikä aineistoa ole lupaa muokata, jäljentää, esittää julkisesti tai muulla tavoin hyödyntää, jollei niin ole erityisesti sovittu.

DIY Lakipalvelut Oy:n internet-sivuilla oleva aineisto on kokonaisuudessaan tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa sisältäen kaikki immateriaalioikeudet mukaan lukien sivuston tietokantaoikeudet ja metodiikka.

Palvelussa on linkkejä kolmansien ylläpitämiin Internet-sivustoihin.  Palveluntarjoaja ei voi taata, eikä ole vastuussa mainittujen ulkopuolisten sivustojen sisällöstä, toimivuudesta tai tietoturvasta.

 

VASTUU PALVELUN TOIMIVUUDESTA JA TIETOTURVASTA

Palvelu sisältöineen tarjotaan käyttäjälle ”sellaisena kuin se on”.

Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Palvelun käyttäjän käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa, että Palvelu on käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä, eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.

Palveluntarjoaja korjaa Palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.

DIY Lakipalvelu Oy on tehnyt kaikkensa, että sivusto turvaa käyttäjänsä yksityisyyden. Tietosuojaan ja tietoturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota palvelua rakennettaessa. On kuitenkin aina mahdollista, että tietoturva murtuu kolmannen tahon aggressiivisen hyökkäysen johdosta. Tämä ei ole todennäköistä, mutta siihen on olemassa aina mahdollisuus. Palveluntarjoaja ei voi taata Palvelun kautta lähetettävien tietojen tietoturvaa 100 %:sti. Palveluntarjoaja ei voi myöskään 100 % taata, ettei tämä Palvelu tai sen kautta lähetetty aineisto sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Senkin mahdollisuuden todennäköisyys on kuitenkin hyvin pieni. Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Palveluntarjoaja ole vastuussa käyttäjän lähettämästä tai vastaanottamasta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneestä aineistosta tai tiedoista. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien muun muassa liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat Palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä Käyttöehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Palveluntarjoajalle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu joka tapauksessa korkeintaan palvelun käytöstä maksettuun kauppahintaan.

Kokeilukäyttö 

Asiakas voi kokeilla asiakirjojen laatimista ilmaiseksi.

Tilaaminen

Asiakas voi tehdä ostoksia sivuilla lisäämällä tuotteita ostoskoriin. Maksu tapahtuu kassalla, jonne siirrytään "Siirry maksamaan" -painikkeen avulla. Verkkokurssin osto tapahtuu "Liity kurssille"-painikkeen avulla, joka siirtää Asiakkaan verkkokurssien ostosivulle.

Asiakas vastaa tilauksen yhteydessä antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tilauksen yhteydessä asiakkaan on ilmoitettava vähintään sähköpostiosoite; muistathan tarkistaa, että antamasi sähköpostiosoite on varmasti oikea!

Etunimi, sukunimi, katuosoite ja postitoimipaikka on ilmoitettava, mikäli tilaa postitettavaa materiaalia.

Kaupanteon yhteydessä saatavat asiakastiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia eikä niitä luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.