DIY

 

Hoitotahto

 

Mikä on hoitotahto?

Hoitotahto on nimensä mukaisesti tahdonilmaisu hoidosta, joka tehdään sen tilanteen varalta, että ei pysty enää tahtoaan reaaliaikaisesti ilmaisemaan. Tällaisia syitä, jotka voivat viedä tahdonilmaisukyvyn voivat olla esim. vakava sairaus , onnettomuus, tajuttomuus, sekavuus ja vastaavat tilanteet.

Kuka voi tehdä hoitotahdon?

Pätevän hoitotahdon voi tehdä henkilö, joka riittävällä tavalla ymmärtää hoitotahdon tekemisen merkityksen ja sen sisällön. Erillistä ikärajaa hoitotahdon tekemiselle ei laissa ole.

Kuinka hoitotahto tulee voimaan?

Hoitotahto tulee voimaan, kun olet hoidon tarpeessa, mutta et pysty enää kertomaan tahtoasi.

 

Missä säilytän hoitotahtoani?

Jotta hoitotahto tulee tarvittaessa voimaan, on asiakirja oltava fyysisesti annettavissa sille, jolle tahdonilmaisu halutaan kohdistaa.

Esim. sairaalaan joutuvan kannattaa aina ottaa hoitotahto mukaan varmuuden vuoksi, vaikkakin kyse olisi aivan riskittömästä operaatiosta. Komplikaatioita ja yllätyksiä voi aina tulla ja kiireellisessä tilanteessa tahto voi jäädä kotiin piirongin laatikkoon.

Mitä asioita hoitotahtoon yleensä laitetaan?

Lääketieteellinen hoito

Yleisimmin hoitotahtoon halutaan kirjata määrittelyt sille, minkälaista hoitoa haluaa aivan elämän loppumetreillä, kun on vaikeasti ja parantumattomasti sairastunut tai vammautunut ja kuolema on lääketieteellisesti erittäin todennäköistä.

Määrittely tapahtuu yksilöimällä elvyttämisen, tutkimusten, hoitojen sekä kivunlievittämisen kriteerit sekä tekemällä priorisointi elämän pituuden ja elämän laadun välillä.

Hoitotahtoon voidaan myöskin sisällyttää elämänarvojesi mukaisia kannanottoja myös aivan normaalitilanteen lääketieteellisiin hoitoihin.

Hoitotahto, vaikka sitä pystyisi ilmaisemaankin suullisesti, kannattaa kirjata viralliseen hoitotahtoon, koska elävässä elämässä, joskus ei joko muista sanoa tärkeää hoitoon liittyvää asiaa, tai sitten tahdonilmaisun vastaanottaja ei kirjaa sitä ylös tai ymmärrä tahdon tärkeyttä.

 

Lääketieteellinen tutkimus ja elinluovutus

Edelleen hoitotahdossa voi ilmaista, haluaako osallistua lääketieteellisiin tutkimuksiin ja elinluovutukseen.

Elinluovutus on nykyään mahdollista ilman erillistä määräystä, jollei sitä ole erikseen kieltänyt. Tahto, on se sitten myönteinen tai kielteinen, on hyvä kirjata hoitotahtoon.


Hoitotahdossa voi määrätä myös sijaispäättäjän, joka voi ilmaista hoitotahdon tekijän kannan hoitoon tai hoidosta pidättäytymiseen, kun tämä itse ei siihen enää pysty.

 

Hoiva ja huolenpito

Hoitotahto voi sisältää myös määräyksiä hoivaan ja huolenpitoon liittyen. Iäkkään henkilön tahdonilmaisu kyky saattaa heiketä, vaikka hän ei varsinaisesti olisikaan täysin vailla tahdonilmaisukykyä. Hoitotahtoa ei joko kehdata esittää lainkaan tai sitten sitä ei esitä niin pontevasti, että sitä otettaisiin riittävästi huomioon. Etukäteen selkeästi määritetty tahto turvaa paremmin hoivan ja hoidon tason.

 

Hoitotahdon muoto

Hoitotahto, jotta sillä olisi tosiasiallinen tehokas käytännön vaikutus, kannattaa tehdä kirjallisesti.

Hoitotahto ei lain mukaan edellytä todistajia. Kuitenkin on erittäin suositeltavaa käyttää kahta esteetöntä todistajaa, jotka voivat tarvittaessa vahvistaa mm. hoitotahdon antajan kyvyn ymmärtää hoitotahdon merkityksen.

DIY Hoitotahto

Sovelluksellamme teet helposti pätevän hoitotahdon. Asiakirjojen toimituksen yhteydessä saat vielä tarkemmat ohjeet allekirjoitustilaisuuteen sekä todistamiseen.

Sovellus tarkistaa, että kaikki tarpeelliset tiedot ovat dokumentissasi. Et siis käytännössä voi tehdä väärää asiakirjaa, muuten kuin syöttämällä virheellisiä tietoja (esim. väärä nimi tai henkilötunnus)

Kysymysmerkkikuvakkeita klikkaamalla saat ohjeita ja mallilausekkeita. Jos joku kohta kuitenkin mietityttää, voit aina kysyä neuvoa chatin kautta. Mikäli palveluneuvoja on paikalla, saat vastauksen välittömästi. Muussa tapauksessa kysymyksesi ohjautuu sähköpostiin ja saat vastauksesi viiveellä. Muista aina laittaa sähköpostiosoite.

Voit halutessasi pyytää linkin sähköpostiisi, mikäli et kerralla ehdi saamaan asiakirjaasi valmiiksi tai haluat tarkistaa jonkin seikan.

 

Aloita hoitotahtosi laatiminen tästä!

 

 Hoitotahdon allekirjoittaminen2.jpg

 Ennen leikkausta allekirjoitetaan esitieto- ja anestesiakaavake sekä annetaan hoitotahto

Etusivu