DIY

Avioehtosopimus kannattaa päivittää ajan tasalle

 

Moni ei ehkä tule ajatelleeksi, että avioehtosopimusta ei ole pakko tehdä vielä naimisiin mennessä. Päinvastoin, sen tekeminen on mahdollista koko avioliiton ajan. Aiemmin tehtyä avioehtosopimusta voi myös muuttaa myöhemmin. Iän karttuessa voikin olla ajankohtaista pohtia uudelleen, mitä onkaan sovittu toisen puolison kuoleman jälkeen omaisuudelle tapahtuvan. Tässä esitellään muutamia skenaarioita avioehdon vaikutuksesta omaisuuden jakoon.

Avio-oikeus mutta ei testamenttia

Oletetaan, että kuollut puoliso on ollut puolisoista varakkaampi. Tällöin suoritetaan ositus samalla tavalla kuin avioerotilanteessa, eli lesken ja kuolleen puolison omaisuudet lasketaan yhteen ja jaetaan puoliksi.

Leski saa siis kuolleelta puolisoltaan tasinkoa. Lisäksi hänelle jää asumisoikeus parin yhteiseen asuntoon. Lesken ei tarvitse maksaa perintöveroa, sillä hänellä on avio-oikeus saamaansa tasinkoon.

Kuolleen puolison jäljelle jäänyt omaisuus jaetaan perimysjärjestyksen mukaisten perillisten kesken tasan. Yleensä siis kyseessä ovat siis vainajan lapset tai niiden puuttuessa ensisijaissaajana leski ja toissijaisperillisinä sisarukset. Lasten ja lesken tulee luonnollisesti maksaa saamastaan osuudesta perintöveroja, heti kun perintöverotus on vainajan jälkeen valmistunut.   Toissijaisten perillisten maksuvelvollisuus koittaa vasta leskenkin kuoltua.  Lesken asumisoikeus puolisoiden yhteiseen asuntoon kuitenkin alentaa verojen määrää lasten osalta, sillä asumisoikeus katsotaan rasitteeksi.

Ositus vähävaraisemman puolison kuollessa

Kun vainaja on puolisoista vähävaraisempi, leski ei hyödy avio-oikeudesta. Hän ei saa kuolleelta puolisoltaan tasinkoa, vaan itse asiassa teoriassa joutuu maksamaan sitä hänen perillisilleen. Leskellä on kuitenkin oikeus vedota tasinkoprivilegiin eli ilmoittaa pitävänsä oman omaisuutensa itsellään omistuksessa omana elinaikanaan. Lesken kuoltua tasinko menee kuitenkin ensin kuolleen puolison perillisille.

Ei avio-oikeutta eikä testamenttia

Kun puolisot ovat tehneet avioehtosopimuksen, tasinkoa ei makseta puolin eikä toisin. Tässä tilanteessa leski ei saa mitään kuolleen puolisonsa omaisuudesta, kun testamenttiakaan ei ole tehty. Hänellä on kuitenkin asumisoikeus yhteiseen asuntoon.

Vainajan omaisuus menee taas perimysjärjestyksen mukaisille perillisille. Perintöveroja alentaa jälleen lesken asumisoikeus asuntoon.

Testamentti mutta ei avio-oikeutta

Jos leskellä ei ole avio-oikeutta, hänen asemaansa voi turvata testamentin avulla. Vaihtoehtoja testamentin sisältöön on lukemattomia, mutta tässä esitellään muutamia perusperiaatteita. Testamentin sisällöstä huolimatta leskellä on kuitenkin asumisoikeus parin yhteiseen asuntoon.

Koko omaisuuden testamenttaaminen leskelle

Leskellä ei ole tavallisesti mahdollisuutta kaikkeen kuolleen puolisonsa omaisuuteen, vaikka perittävä testamentissaan olisi näin toivonut. Vainajan rintaperillisillä on nimittäin oikeus lakiosaan. Lakiosan osuus on puolet siitä omaisuudesta, jonka perilliset olisivat saaneet ilman testamenttia. Niinpä leskellä on oikeus vain puolikkaaseen kuolleen puolisonsa omaisuudesta.

Leskellä on oikeus saada yhteensä 110 000 euroa aviopuolisonsa perinnöstä verovapaasti. Tästä 20 000 euroa on kaikille verovapaata osuutta ja 90 000 euroa erityistä puolisovähennystä.

Hallintaoikeus

Jos leski ei itse halua maksaa perintöveroja, hän voi ilmoittaa ottavansa testamentin perusteella vastaan vain omaisuuden hallintaoikeuden. Tällöin perimysjärjestyksen mukaisten perillisten perintöverot ovat suuremmat heidän osuutensa arvon kasvaessa, mutta alentavana tekijänä otetaan huomioon lesken hallintaoikeus omaisuuteen.   Uusimman oikeuskäytännön mukaan on mahdollista ottaa testamentti vastaan osittain tai kokonaan ja joko hallintaoikeudella tai omistusoikeudella, jos asia on määrätty testamentissa.  Tämä onkin yksi syy, miksi testamentti ehkä kannattaa päivittää.

Avio-oikeus ja testamentti

Oletetaan taas, että kuollut puoliso on ollut puolisoista varakkaampi. Leski siis saa jälleen tasinkoa, josta hän ei maksa perintöveroja, sekä asumisoikeuden asuntoon. Lisäksi leski saa hänelle testamentatun osan vainajan omaisuudesta. Tästä omaisuudesta hän maksaa perintöveroa. Edelleen hän saa 110 000 euron suuruisen osan perinnöstä verovapaasti.

 

DIY Avioehtosopimus ja Testamentti

DIY Lakipalvelussa laadit vaivattomasti ja edullisesti itse uuden päivitetyn avioehtosopimuksesi ja testamenttisi.

Palvelussamme teet asiakirjasi turvallisesti ja järjestelmä tarkistaa, että kaikki tarvittavat tiedot on asiakirjassa. Asiakirjaa laatiessa saat tilannekohtaisia ohjeita ja lisäapua voit kysyä chatin lakimieheltä. Keskeneräisestä asiakirjasta voit tilata linkin sähköpostiisi ja jatkaa sen tekemistä Sinulle sopivana aikana.

Yleisimmin asiakirjan laatiminen kestää alle puoli tuntia ja tekemistä voit kokeilla ilman ostovelvoitetta.

 

Tutustu tästä avioehtosopimuksen tekemiseen.

Testamentin tekemisen voit alkaa tästä.

Lakikirjastomme paljon lisätietoa!

Laadukasta lakipalvelua Tampereelta

Jos avioehtosopimuksen tai testamentin tekeminen itse tuntuu liian haastavalta, voit myös varata ajan perinteiseen lakitoimistoon.

Lakipalveluja Tampereella ja sen lähialueilla tarjoaa Lakitoimisto Tiina Tikka Oy yli neljännesvuosisadan kokemuksella korkealla ammattitaidoilla kohtuuhintaan. Myös etätoimeksiannot. Varaa aika netissä!

https://lakitoimistotiinatikka.fi/varaa-aika/

 

 

https://diylakipalvelu.fi/